Kredytobranie 2.0

Kredytobranie

„Jako Członek Związku Przedsiębiorstw Finansowych, przyjęliśmy na siebie obowiązek stosowania się do Zasad Dobrych Praktyk ZPF. Weryfikacja ich przestrzegania odbywa się za pośrednictwem corocznego, obligatoryjnego audytu etycznego.

Jednocześnie chcemy nieustannie podnosić jakość relacji z Klientami. Dlatego wspieramy kampanię ZPF KREDYTOBRANIE 2.0. Dobre praktyki konsumenta, która ma na celu zwrócenie uwagi na to, jak bezpiecznie postępować przy zaciąganiu zobowiązań.”