O nas

O nas

Działając w imieniu Mikrokasa S.A. w restrukturyzacji zawiadamiamy, żepostanowieniem z dnia 10.07.2020 roku Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku Wydział VI Gospodarczy w sprawie VI GR 16/20 postanowił:

1. otworzyć przyspieszone postępowanie układowe Mikrokasa spółki akcyjnej z siedzibą w Gdyni, 81–366 Gdynia ul. Stefana Batorego 28-32, KRS 0000387861,

2. wyznaczyć nadzorcę sądowego Agnieszkę Wilk, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego - 241;

3. jako podstawę jurysdykcji wpisać art. 3 rozporządzenia parlamentu europejskiego i rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. WE L 141 str.19) i określić, że postępowanie ma charakter główny.

Należy również wskazać, że zgodnie zpostanowieniem z dnia 15 grudnia 2021 r. Sąd Rejonowy Gdańsk- Północ w Gdańsku VI Wydział Gospodarczy w sprawie o sygn. akt VI GRp 10/20 postanowił na mocy art. 239 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo restrukturyzacyjne uchylić własny zarząd dłużnika, odwołać nadzorcę sądowego w osobie Agnieszki Wilk i ustanowić zarządcę w osobie Sławomira Bohdziewicza nr licencji 256.

Dalsze komunikaty odnośnie do trwającego postępowania restrukturyzacyjnego będą dostępne na stronie internetowejmikrokasa.pl/dla_wierzycieli

Obecnie postępowanie prowadzone jest pod sygnaturą akt VI GRp 10/20.