FpkKonferencjaprzedsiebiorstwLaurPrzedsiebiorstwo przyszlosciOdpowiedzialny pozyczkodawca
W związku z decyzją Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydaną w dniu 6 lipca 2020 r. nr RWR.610.8.2018.ZR Mikrokasa S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Gdyni informuje, że stosowała praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów polegające na: a) nieobniżaniu w przypadku przedterminowej spłaty kredytu konsumenckiego całkowitego kosztu kredytu o koszty opłaty przygotowawczej, które dotyczą okresu, o który skrócono czas obowiązywania umowy, co jest niezgodne z art. 49 ust. 1 ustawy o kredycie konsumenckim (Dz.U. z 2019 r. poz. 1083 ze zm.), b) uzależnianiu wcześniejszej spłaty kredytu od wcześniejszego poinformowania przez konsumenta o zamiarze dokonania takiej spłaty, co stanowi naruszenie art. 48 ust. 2 ustawy o kredycie konsumenckim (Dz.U. z 2019 r. poz 1083 ze zm.) oraz godzące w zbiorowe interesy konsumentów.Decyzja Prezesa UOKiK nr RWR.610.8.2018.ZR z dnia 6 lipca 2020 r. dostępna jest pod adresemwww.uokik.gov.pl
Szanowni Państwo,
Informujemy, że Zarządca Mikrokasa S.A. w restrukturyzacji postanowił zaprzestać udzielania przez Mikrokasa S.A. w restrukturyzacji kredytów konsumenckich od dnia 21 grudnia 2021 r. Wszystkich Klientów posiadających aktywną pożyczkę w Mikrokasa S.A. w restrukturyzacji zapraszamy do Elektronicznego Biura Obsługi Klienta (EBOK), tam znajdą Państwo wszystkie aktualne informacje o swoim zobowiązaniu.
Lock big
BezpieczeństwoMikrokasa S.A. w restrukturyzacji jest instytucją pożyczkową działającą zgodnie z ustawą z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 1528 z późn. zm.) wpisaną do Rejestru instytucji pożyczkowych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem RIP000022. Rejestr instytucji pożyczkowych dostępny jest na stronie Komisji Nadzoru Finansowego.Rejestr instytucji pożyczkowych
Star big
DoświadczeniePosiadamy wielotetnie doświadczenie w doradztwie finansowym
Ok big
Nienaganna opiniaDokonaliśmy mnóstwo transakcji zakończonych pozytywnymi opiniami naszych Klientów
About1

Jesteśmy rzetelną firmą

W swoich działaniach kierujemy się rzetelnością i uczciwością, działamy zgodnie z prawem i zasadami dobrych praktyk. Respektujemy normy etyczne - zarówno swoich pracowników, jak i partnerów biznesowych traktujemy z ogromnym szacunkiem.
About2

Mamy inne podejście

Każdy Klient jest dla nas partnerem, dlatego liczy się jego zadowolenie ze współpracy z naszą firmą. Stawiamy na indywidualne podejście i wysoki standard obsługi naszych Klientów.
About3

Spłacaj wcześniej

Wcześniejsza spłata pożyczki jest korzystna w każdym okresie jej trwania, ponieważ pozwala oszczędzić na kosztach pożyczki. Każdy nasz pracownik chętnie i szybko udzieli informacji o kwocie do spłaty zobowiązania na dany dzień.
About4

Wiele nagród

Jesteśmy laureatami wielu prestiżowych wyróżnień, m.in. Firma Wiarygodna Finansowo i Firma Przyjazna Klientowi oraz uczestnikami Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce. Najważniejszą nagrodą pozostaje jednak dla nas zadowolenie naszych Klientów.
About5

Sprawna obsługa

Dla naszych pracowników najważniejszym celem jest prawidłowe, szybkie i zrozumiałe przekazywanie informacji naszym Klientom. Nie ma dla nas problemów, które nie są do rozwiązania.
About6

Wyjątkowy dział ugód

Mamy świadomość, że w życiu zdarzają się nieplanowane trudności, dlatego w trosce o dobro Klientów stworzyliśmy Dział Ugód celem polubownego rozwiązywania problemów ze spłatą zobowiązań. Wszystkie ugody zawierane są bezpłatnie i dostosowane do faktycznych możliwości finansowych Klienta.
Promo text
Promo text