Action Faq

FAQ Najczęściej zadawane pytania

Ogólne warunki udzielania pożyczki:

 • Osoba, która jest w wieku 18-75 lat, natomiast w przypadku pożyczki konsolidacyjnej osoba w wieku 25-70 lat. Ponadto wnioskodawca musi mieć nadany nr PESEL, miejsce zamieszkania na terenie Polski oraz stałe źródło dochodu.
 • Do złożenia wniosku o pożyczkę wystarczy ważny dokument tożsamości, tj. dowód osobisty lub paszport. Wszystkie formalności można załatwić online, bez konieczności wychodzenia z domu.
 • Nie, pożyczki w Mikrokasa S.A. w restrukturyzacji przeznaczone są na dowolny cel.
 • Tak, w przypadku zatrudnienia na umowę o pracę lub cywilnoprawną do analizy wniosku konieczne jest podanie danych pracodawcy.
 • Wyłącznie w uzasadnionych przypadkach, gdy jest to niezbędne do wydania decyzji pożyczkowej.
 • Nie, w Mikrokasa S.A. w restrukturyzacji nie ma możliwości posiadania dwóch pożyczek równolegle. Istnieje jednak możliwość złożenia wniosku o pożyczkę konsolidacyjną, aby o taką wnioskować musi minąć 180 dni od daty zawarcia aktywnej pożyczki oraz musi być zaksięgowanych 6 wpłaconych rat.
 • Tak, ale decyzja o przyznaniu pożyczki podejmowana jest na podstawie indywidualnej oceny zdolności Klienta i weryfikowana bazach BIK, BIG i KBIG.
 • Podczas analizy wniosku pożyczkowego indywidualnie oceniamy sytuację finansową wnioskodawcy na podstawie raportów z Biura Informacji Kredytowej (BIK), Biura Informacji Gospodarczej (BIG) i Krajowego Biura Informacji Gospodarczej S.A. (KBIG).

Produkty i opłaty:

 • Mikrokasa S.A. w restrukturyzacji udziela pożyczek w kwocie od 200 zł do 3 000 zł na okres jednego miesiąca. Od 1 000 zł do 20 000 zł na dowolny okres w przedziale od 12 do 30 miesięcy oraz w przypadku pożyczek konsolidacyjnych do 50 000 zł na dowolny okres
w przedziale od 12 do 60 miesięcy. Decyzja o przyznaniu pożyczki podejmowana jest na podstawie indywidualnej oceny zdolności Klienta.
 • Na stronie internetowej www.mikrokasa.pl znajduje się kalkulator, który pozwala
na wybór parametrów, takich jak: kwota i okres pożyczki. Po ustawieniu interesujących nas parametrów, kalkulator wskaże całkowitą kwotę do spłaty.
 • RRSO to Roczna Rzeczywista Stopa Oprocentowania, która jest uzależniona od wysokości oraz okresu pożyczki, na jaki została udzielona.
 • Wszystkie koszty są precyzyjnie wskazane w dokumentach pożyczkowych,
nie ma żadnych ukrytych kosztów.
 • Produkt skierowany jest głównie do Klientów, którzy potrzebują w krótkim czasie i bez zbędnych formalności otrzymać szybką decyzję pożyczkową. Do przyznania pożyczki wymagana jest pozytywna ocena zdolności kredytowej. Pożyczka na miesiąc przyznawana jest w kwocie od 200 zł do 3 000 zł.
 • Produkt skierowany jest do Klientów, którzy chcą regulować swoje zobowiązanie w stałych miesięcznych ratach. Pożyczka gotówkowa przyznawana jest w kwocie od 1 000 zł do 20 000 zł na dowolny okres w przedziale od 12 do 30 miesięcy.
 • Produkt skierowany jest do Klientów, którzy chcą połączyć swoje zobowiązania w jedną dogodną ratę i otrzymać dodatkową gotówkę na dowolny cel. Pożyczka konsolidacyjna przyznawana jest w kwocie od 1 000 zł do 50 000 zł na okres od 12 do 60 miesięcy. Do wstępnej weryfikacji konieczny jest ważny dokument tożsamości oraz złożenie wniosku pożyczkowego telefonicznie lub poprzez stronę internetową www.mikrokasa.pl. W momencie zawarcia umowy, środki są przelewane przez Mikrokasa S.A. w restrukturyzacji na konta pożyczkodawców oraz Klienta, jeśli kwota pożyczki przewyższa skonsolidowane zobowiązania.

Decyzja pożyczkowa, umowa, przelew bankowy lub wypłata środków za pomocą Czeku Giro:

 • W przypadku wyboru wypłaty środków na konto bankowe, wnioskodawca jest zobowiązany posiadać rachunek bankowy w banku prowadzącym działalność na terenie Polski.
 • Jeśli nie posiadasz konta bankowego, to wypłata środków może nastąpić za pomocą Czeku Giro.
 • W przypadku wypłaty środków za pośrednictwem Czeku Giro wypłata następuje w gotówce w placówkach Poczty Polskiej S.A. lub Banku Pocztowego, na podstawie danych zawartych w otrzymanej wiadomości SMS. Należy pamiętać o posiadaniu dowodu osobistego w trakcie podejmowania gotówki.
 • Proces weryfikacji wniosku trwa do 30 minut. Weryfikacja odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 18:00. Jeżeli weryfikacja znacznie przekracza powyższy czas, to prosimy o kontakt telefoniczny w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji pod numerem telefonu: 58 500 83 36.
 • W przypadku złożenia wniosku drogą elektroniczną, informacja o przyznaniu lub odmowie pożyczki pojawi się w EBOK jako zmiana statusu pożyczki.
 • Klienci, którzy skorzystali z EBOK są również informowani o negatywnej weryfikacji w formie wiadomości SMS oraz e-mail.
 • W przypadku złożenia wniosku przez Infolinię, nasz pracownik skontaktuje się w celu weryfikacji oraz przedstawienia warunków pożyczki.
 • Wszystkie wypłaty środków realizowane są na bieżąco. W przypadku przelewów za pośrednictwem płatności Blue Media środki księgują się automatycznie. Jeżeli bank nie jest obsługiwany przez system płatności Blue Cash, to środki zostają przekazane za pomocą tradycyjnego przelewu bankowego, a czas ich księgowania zależy od sesji księgowań międzybankowych.
 • W przypadku Czeku Giro, wiadomość SMS wysyłana jest niezwłocznie po otrzymaniu przez Mikrokasa S.A. w restrukturyzacji potwierdzenia zaksięgowania środków w placówkach Poczty Polskiej S.A. lub Banku Pocztowego.
 • Formy wypłaty środków https://www.youtube.com/watch?v=8QOG2PWZwCA
 • W przypadku złożenia wniosku pożyczkowego za pośrednictwem strony www.mikrokasa.pl lub Infolinii, umowa może zostać podpisana:
  • ppoprzez udzielenie Mikrokasa S.A. w restrukturyzacji w panelu EBOK upoważnienia do podpisania umowy w imieniu Klienta,
  • za pośrednictwem firmy kurierskiej Pocztex,
  • w trakcie rozmowy z konsultantem Mikrokasa S.A. w restrukturyzacji poprzez wyrażenie na głos woli podpisania umowy na odległość.
 • W przypadku złożenia wniosku pożyczkowego w agencji finansowej, podpisanie umowy może nastąpić stacjonarnie w biurze agenta.
 • Formy podpisania umowy: https://www.youtube.com/watch?v=IJuupWxfq04
 • Klient otrzymuje komplet dokumentów pożyczkowych w formie fizycznej lub elektronicznej, w zależności od wybranego sposobu podpisania umowy. Klient ma również prawo poprosić o ponowne dostarczenie kompletu dokumentów w dowolnej formie. Wyjątkiem jest zawarcie umowy przez telefon, wówczas Klient otrzymuje jedynie dokumenty w formie informacyjnej - bez podpisów.
 • Każdy wniosek weryfikowany jest indywidualnie, jednym z powodów odrzucenia wniosku może być negatywna historia w bazach BIK, BIG i KBIG.
 • Rekomendujemy wykorzystanie własnego rachunku bankowego. W sytuacji, gdy Klient nie posiada własnego rachunku bankowego, zalecamy wypłatę środków poprzez Czek Giro.
 • Formy wypłaty: https://www.youtube.com/watch?v=8QOG2PWZwCA

Warunki składania wniosków przez Internet:

 • Należy wejść na stronę www.mikrokasa.pl i wybrać zakładkę z interesującym nas produktem:
  • pożyczki na 1 miesiąc (od 200 zł do 3 000 zł)
  • pożyczki do 30 miesięcy (od 1 000 zł do 20 000 zł)
  • pożyczki konsolidacyjnej do 60 miesięcy (1 000 zł do 50 000 zł)
  Następnie wybrać kwotę oraz okres pożyczki. Ostatnim krokiem jest wybór przycisku „weź pożyczkę” i zarejestrowanie/zalogowanie się do EBOK, następnie należy postępować zgodnie z podaną instrukcją w panelu Klienta.
 • Złożenie wniosku pożyczkowego: https://www.youtube.com/watch?v=byXTUo-JWIo
 • W celu złożenia wniosku przez Internet wymagany jest ważny dokument tożsamości, tj. dowód osobisty lub paszport.

Warunki spłaty pożyczki:

 • Pierwsza rata pożyczki przypada 37 dni od daty podpisania umowy, nie ma możliwości zmiany daty płatności raty.
 • Tak, w każdym momencie trwania umowy można dokonać wcześniejszej spłaty. Kwota pożyczki pomniejszana jest proporcjonalnie o opłatę administracyjną oraz odsetki za niewykorzystany okres. Przed dokonaniem wcześniejszej spłaty, prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem: 58 500 83 36 lub wysyłając wiadomość na adres e-mail: umowy@mikrokasa.pl, aby uzyskać informację na temat dokładnej kwoty o spłaty pożyczki.
 • Tak, Klient może dokonywać wcześniejszej spłaty rat.
 • Nie, spłata pierwszej raty następuje dokładnie 37 dni po dacie podpisania umowy pożyczkowej.
 • W Mikrokasa S.A nie ma możliwości zawieszenia płatności rat. W przypadku trudności ze spłatą rat w terminie, skontaktuj się z Działem Ugód i Windykacji pod numerem telefonu: 58 500 89 33 / 58 500 89 26 lub wysyłając wiadomość na adres e-mail: ugoda@mikrokasa.pl.
 • W przypadku trudności ze spłatą rat w terminie, skontaktuj się Działem Ugód i Windykacji pod numerem telefonu: 58 500 89 33 / 58 500 89 26 lub wysyłając wiadomość na adres e-mail: ugoda@mikrokasa.pl.
 • Za każdy dzień opóźnienia naliczane są odsetki karne, a zaległość zostanie automatycznie odnotowana w BIK i KBIG. Jeśli zaległość przekroczy 5 dni może zostać wysłane pisemne wezwanie do zapłaty (monit). W przypadku braku możliwości spłaty w terminie, skontaktuj się z Działem Ugód i Windykacji pod numerem telefonu: 58 500 89 33 / 58 500 89 26 lub wysyłając wiadomość na adres e-mail: ugoda@mikrokasa.pl
 • Tak, jednak przelew musi być dokonany na indywidualny numer konta bankowego przypisany do pożyczki.
 • Formalne przepisanie umowy na inną osobę nie jest możliwe, natomiast dokonywanie wpłat przez osoby trzecie w imieniu pożyczkobiorcy jest akceptowalne.
 • Zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych nie jest
to możliwe, chyba że pożyczkobiorca udzieli stosownego pełnomocnictwa.
 • Obowiązek uregulowania zobowiązania ciąży na spadkobiercach majątku pożyczkobiorcy. W celu przekazania informacji, należy przesłać ksero aktu zgonu wraz z danymi spadkobierców.
 • Po zalogowaniu się do panelu EBOK. Szczegółowe informacje można również uzyskać dzwoniąc na Infolinię pod numerem telefonu: 58 500 83 36.
 • W dowolnym momencie spłaty pożyczki istnieje możliwość zawarcia ugody dotyczącej sposobu spłaty zaległości. Wniosek o zawarcie ugody można złożyć kontaktując
się z Działem Ugód i Windykacji pod numerem telefonu: 58 500 89 33 / 58 500 89 26 lub wysyłając wiadomość na adres e-mail: ugoda@mikrokasa.pl.

Logowanie i obsługa systemu MK:

 • EBOK - Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta, służy do składania wniosku pożyczkowego oraz zarządzania własnymi zobowiązaniami.
 • W celu zarejestrowania się do panelu Klienta, należy wejść na stronę www.mikrokasa.pl i kliknąć w prawym górnym rogu ikonkę „EBOK”, następnie wprowadzić adres e-mail oraz hasło do logowania.
 • Rejestracja konta: https://www.youtube.com/watch?v=FhGQM0wFW5w
 • Podgląd harmonogramu spłaty rat pożyczki,
 • Spłata raty pożyczki,
 • Wyliczenie wcześniejszej spłaty pożyczki,
 • Przeglądanie i pobieranie dokumentów pożyczkowych.
 • W przypadku utraty hasła należy kliknąć w link „Zapomniałeś Hasła?”, następnie postępować zgodnie z podaną instrukcją. Wówczas na podany adres e-mail link, umożliwiający zmianę hasła.
 • Przypomnienie hasła: https://www.youtube.com/watch?v=GYmrI7YsiFI
 • Tak, jest możliwość zmiany adresu e-mail w EBOK, w tym celu należy wysłać wiadomość na adres: umowy@mikrokasa.pl.
 • Tak, przekazane przez Klientów dane są bezpieczne, zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem i Polityką prywatności.
 • Regulamin: https://www.mikrokasa.pl/regulamin
 • Polityka prywatności: https://www.mikrokasa.pl/polityka-prywatnosci
 • Administratorem Danych Osobowych osób odwiedzających niniejszą stronę internetową (www.mikrokasa.pl) w rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych jest Mikrokasa S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Gdyni (81-366), ul. Stefana Batorego 28-32, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk- Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000387861, NIP: 586-223-56-89, REGON: 220797494.
 • W celu wypłaty środków na powiązany rachunek bankowy.
 • Należy wskazać rachunek, na który mają zostać przekazane środki z udzielonej pożyczki.
 • Z rachunku, którego jesteś właścicielem i na który mają zostać przekazane środki z udzielonej pożyczki.
 • Jest to przelew weryfikacyjny, który pozwala na potwierdzenie danych i numeru rachunku bankowego. Po weryfikacji kwota zostanie automatycznie zwrócona na konto Klienta.
 • Nie, przelew weryfikacyjny jest wykonywany automatycznie przez system szybkich przelewów Blue Media i zawsze wynosi 1zł. Jeżeli nie ma możliwości wykonania przelewu weryfikacyjnego, to wniosek można złożyć na naszej Infolinii pod numerem telefonu: 58 500 89 31 / 58 5081 62 od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 18:00.
 • Kontomatik to nowoczesna usługa, która pozwala na automatyczną weryfikację danych pochodzących z rachunku bankowego Klienta. Dzięki Kontomatik istnieje możliwość potwierdzenia danych Klienta, bez konieczności wykonania przelewu weryfikacyjnego. Pozyskane dane służą jedynie do celów weryfikacyjnych.
 • W celu poprawnej weryfikacji danych należy zalogować się na konto bankowe, na które wpływa wynagrodzenie lub świadczenie emerytalno-rentowe.

Warunki odstąpienia od umowy lub reklamacji:

 • Zgodnie z Ustawą o kredycie konsumenckim, można odstąpić od umowy pożyczki bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty jej zawarcia. Odpowiednie zapisy dotyczące odstąpienia znajdują się w umowie, a formularz odstąpienia dołączony jest do dokumentów pożyczkowych.
 • Reklamacje można składać w następujący sposób:
  • w formie pisemnej - osobiście w siedzibie głównej pożyczkodawcy lub przesyłką pocztową na adres: Mikrokasa S.A. w restrukturyzacji, ul. Stefana Batorego 28-32/202, 81-366 Gdynia.
  • w formie elektronicznej na adres e-mail: reklamacje@mikrokasa.pl.
  • ustnie - telefonicznie lub osobiście do protokołu w siedzibie pożyczkodawcy.
 • Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko osoby składającej reklamację, adres korespondencyjny, określenie przedmiotu reklamacji oraz przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację.
 • Mikrokasa S.A. w restrukturyzacji rozpatruje reklamację w terminie 30 dni od daty jej złożenia i udziela odpowiedzi w postaci papierowej lub na wyraźny wniosek Klienta poprzez pocztę elektroniczną. W szczególnych przypadkach, po zawiadomieniu Klienta w formie pisemnej o przyczynach opóźnienia w uzyskaniu odpowiedzi, czas rozpatrywania reklamacji może wydłużyć się do 60 dni od dnia jej otrzymania.
 • W celu usunięcia danych osobowych z procesu przetwarzania należy wysłać prośbę ze wskazaniem usunięcia danych w formie pisemnej, elektronicznej lub telefonicznej.

Pozostałe:

 • W swoich działaniach kierujemy się rzetelnością i uczciwością, działamy zgodnie z prawem i zasadami dobrych praktyk.
Promo text